Včely a včelí produkty

Včely patří bezesporu k jednomu z nejznámějších zástupců společenského hmyzu. Jejich obydlím bývaly dutiny stromů, které dnes nahradily typické, člověkem vyráběné úly. Včely vytvářejí společenstva, která mohou být složena až z několika tisíců jedinců. Včely, které běžně potkáváme v přírodě, jsou dělnice. Mají na starosti nejen chod celého úlu, ale také opylují květy a sbírají z nich nektar, ze kterého potom vzniká med. Dále v úlu najdeme trubce, což jsou samečci s jedinou úlohou, oplodnit královnu. Tím se dostáváme ke třetí kastě, kterou můžeme v úlu nalézt a tím je královna neboli plodná samička.

Člověk může včely vnímat pouze jako producenty medu, včely ale v prvé řadě hrají velice důležitou roli v ekosystému. Mají nezastupitelné místo pro rozmnožování rostlin a tím i pro udržitelnost krajiny a její rozmanitosti. V porovnání významu včel při opylování s ostatními hmyzími opylovači jim náleží až 95%. Jejich důležitost asi nejlépe vystihuje citát přisuzovaný Albertu Einsteinovi: „Když včely vymizí ze Země, pak člověku zbývají jen čtyři roky života. Už nebude žádných včel, žádného opylení, žádných rostlin a žádných lidí.“

Nejznámější včelí produkty

Včely jsou již od pradávna chovány člověkem, který od nich získává řadu produktů. Nejrozšířenějším včelím produktem je med. Dnes je hojně užíván nejen jako sladidlo, ale také pro své léčivé účinky. Již naše babičky říkávaly: 

Mezi další včelí produkty patří vosk. Vosk byl v minulosti využíván nejen k tvorbě svíček, ale používal se například k vytváření forem, ze kterých se poté odlévaly kovové předměty. Měl uplatnění také v malbě, kosmetice, využíval se k leštění dřeva a v Antickém Římě byl dokonce používán jako platidlo. Dnes má vosk stále velký význam. Používá se například ve farmaceutickém průmyslu, medicíně, potravinářství (uvádí se pod značkou E901)a také třeba v restaurátorství.

Méně známým včelím produktem je propolis. Propolis je pryskyřičná látka s typickou vůní. Může nabývat různých odstínu barev od žlutozelené až po tmavě hnědou. Včely využívají propolis hlavně jako stavební a ochranný materiál. Člověk propolis využívá hlavně pro jeho léčivé a antibakteriální účinky. Surový propolis se používá k léčbě bradavic nebo při bolestech zubů. Jeho rozpouštěním v lihu se připravuje tinktura, která se užívá k desinfekci ran nebo při popáleninách. Vnitřně potom slouží jako prevence proti chřipce, na léčení průdušek nebo horních cest dýchacích. Mast připravená z propolisu se užívá například při revmatických onemocněních, bolestech kloubů a svalů.